ข้อมูลสินทรัพย์

คำถามและคำตอบ

มีค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากเงิน/ถอนเงินหรือไม่?

Capitalix ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการฝากหรือถอนเงิน ธนาคารหรือระบบการชำระเงินของผู้ใช้อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระเงิน เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้ จะต้องรับผิดชอบโดยผู้ใช้บริการเท่านั้น

อภิธานศัพท์

กีวี่ (Kiwi)

คำที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่ออ้างถึงนิวซีแลนด์ดอลล่าร์