ข้อมูลสินทรัพย์

คำถามและคำตอบ

Margin คืออะไร?

การซื้อขายที่ใช้เงินยืมหมายถึงการเพิ่มขนาดตำแหน่งของคุณโดยใช้เลเวอเรจ โดยการใช้อัตราส่วนการเลเวอเรจ 50:1 เช่น การลงทุน $10 สามารถเริ่มต้นการซื้อขาย $500 ได้

อภิธานศัพท์

เงินฝากค้ำประกัน (Security Deposit)

เหมือนกับมาร์จิ้น คือจำนวนเงินฝากที่คุณต้องวางไว้ในบัญชีให้เพียงพอเพื่อเปิดสถานะ